• 01
  - 04
 • 02
  - 04
 • 03
  - 04
 • 04
  - 04

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გრძელვადიანი ეთნოგრაფიული კვლევის ტრადიციას, თანამედროვე გლობალური პრობლემებისადმი კრიტიკულ თეორიულ მიდგომებსა და რეგიონული თუ ადგილობრივი ისტორიით ნასაზრდოებ ანალიზს.

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გრძელვადიანი ეთნოგრაფიული კვლევის ტრადიციას, თანამედროვე გლობალური პრობლემებისადმი კრიტიკულ თეორიულ მიდგომებსა და რეგიონული თუ ადგილობრივი ისტორიით ნასაზრდოებ ანალიზს.

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გრძელვადიანი ეთნოგრაფიული კვლევის ტრადიციას, თანამედროვე გლობალური პრობლემებისადმი კრიტიკულ თეორიულ მიდგომებსა და რეგიონული თუ ადგილობრივი ისტორიით ნასაზრდოებ ანალიზს.

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გრძელვადიანი ეთნოგრაფიული კვლევის ტრადიციას, თანამედროვე გლობალური პრობლემებისადმი კრიტიკულ თეორიულ მიდგომებსა და რეგიონული თუ ადგილობრივი ისტორიით ნასაზრდოებ ანალიზს.

“საველე კვლევა. 2007. @ფლორიან მიულფრიდი”.

“საველე კვლევა. 2007. @ფლორიან მიულფრიდი”.

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია
“საველე კვლევა. 2018. @ელენე გავაშელიშვილი”.

“საველე კვლევა. 2018. @ელენე გავაშელიშვილი”.

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია
“საველე კვლევა, 2009. @თამთა ხალვაში”.

“საველე კვლევა, 2009. @თამთა ხალვაში”.

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია
“საველე კვლევა, 2016. @მარიამ დარჩიაშვილი”.

“საველე კვლევა, 2016. @მარიამ დარჩიაშვილი”.

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია

სიახლე

პუბლიკაციები

კალენდარი