კვლევითი კავშირები

პროგრამაში ჩართული პროფესორები დაკავშირებულნი არიან სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევით პროექტებთან. ასევე, პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს საერთაშორისო მკვლევრებს მოიპოვონ პროგრამასთან ინსტიტუციონალური აფილიაცია თავიანთი კვლევითი პროექტების საშუალებით.

ქალაქის ხელახლა აწყობა

თბილისი სეფიანთა სპარსეთიდან პოსტსოციალიზმამდე (პროექტის ხელმძღვანელი პოლ მენინგი; პროექტის მონაწილე, თამთა ხალვაში). პროექტი დაფინანსებულია კანადის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების საბჭოს მიერ, 2015-2020.

პროექტის ბმული: