მიღება სადოქტორო პროგრამაზე – ინფორმაცია სტიპენდიის შესახებ

მიღება სადოქტორო პროგრამაზე - ინფორმაცია სტიპენდიის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აცხადებს მიღებას სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე. პროგრამაზე მიღებისა და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის მიერ დაწესებული სტიპენდიის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.