განცხადება პროგრამაზე მიღებისა და სტიპენდიის შესახებ – სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა

განცხადება პროგრამაზე მიღებისა და სტიპენდიის შესახებ – სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აცხადებს მიღებას სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე. პროგრამაზე მიღებისა და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის მიერ დაწესებული სტიპენდიის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.