ესმა ბერიკიშვილი

ესმა ბერიკიშვილი

ფაკულტეტი, მიმართულება, აკადემიური სტატუსი:

 

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია, დოქტორანტი

 

ბიოგრაფია:

 

ესმა ბერიკიშვილმა 2009 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში სოციოლოგიისა და სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. ამჟამად მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბოლო წლების მანძილზე ესმა აქტიურად თანამშომლობდა სხვადასხვა აკადემიურ და კვლევით ორგანიზაციასთან. მისი აკადემიური ნაშრომები განიხილავს სუბკულტურებს, სოციალურსა და ურბანულ მოძრაობას. ეწევა მთარგმნელობით საქმიანობას. იგი დამწყები პროდიუსერია დოკუმენტური კინოს მიმართულებით.

 

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები:

 

ურბანული ანთროპოლოგია, აქტივიზმი, სუბკულტურები, არაფორმალური ეკონომიკური პრაქტიკები, ყოველდღიურობა, შავი ზღვა, ვიზუალური ანთროპოლოგია

 

პუბლიკაციები:

 

Rekhviashvili, L. Sichinava, D., Berikisvili, E. (2020) Urban Protest Movements in Tbilisi: Social Movements are Strong but Big Capital is Stronger, in Darieva, T. and Neugebauer, C. Urban Activism in Eastern Europe and Eurasia: Strategies and Practices, Berlin: DOM publishers
Berikishvili E. Sichinava, D. (2018). Transformation of Urban Protests, In K. Neuburg, S. Pranz, A. Soselia, V. Ceretʻeli, J. Vogler, & F. Weiss, Tbilisi, archive of transition (S. 122–127). Salentein: niggli, imprint of Braun Publishing AG
Berikishvili, E. Chigolashvili, D. Sichinava, D. Zazanashvili, N. (2016) “The City is ours! Urban Protests and Politics in Tbilisi”. South Caucasus Bureau of the Heinrich-B¨oll-Foundation

 

საკონტაქტო ინფორმაცია :

 

 

ელექტრონული ფოსტა: berikishvili@gmail.com